นักเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คว้า 2 เหรียญทอง

โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสุจิตตพร ปูรณะพงษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่คว้า 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันในโครงการทดสอบทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี โดยโรงเรียนเมตตาศึกษาฯ ได้รับรางวัลเป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ โดยได้รับ 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 6 รางวัล รวม 15 รางวัล

ร่วมแสดงความคิดเห็น