รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ.2561

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ.2561 “เฉลิมรัชสมัยครูไทยพัฒนา” ให้กับนายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่ เนื่องในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น