โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แด่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่

ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 แด่ คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น