พิธีฉลองสมโภชสุวรรณโกศถวายองค์พระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง)

พระพรหมมงคล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเปิดงาน พิธีฉลองสมโภชสุวรรณโกศถวายองค์พระทักขิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง) ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น