พิธีมอบเหรียญให้กับผู้ชนะ เดิน-วิ่งการกุศลเชียงใหม่คริสเตียนมินิมาราธอน ประจำปี 2561

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเหรียญให้กับผู้ชนะเดิน-วิ่งการกุศลเชียงใหม่คริสเตียนมินิมาราธอน ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น