ผวจ.ลำพูน ให้โอวาท-แนวทางปฏิบัติ และแนวทางยุทธศาสตร์ การพัฒนา จ.ลำพูน แก่ข้าราชการสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันนี้ 1 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ. ได้กล่าวให้โอวาท-แนวทางปฏิบัติราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล และแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.ลำพูน แก่ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มาปฏิบัติราชการใน อปท.พื้นที่ 8 อำเภอ ซึ่งมีผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 58 คน โดย ผวจ.ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นที่พึ่งของประชาชน

สำหรับแนวทาง ยุทธศาสตร์ของ จ.ลำพูน ที่ข้าราชการของ อปท. จะมีส่วนในการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาได้แก่ แนวทางจังหวัดสะอาด , การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตย และการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจ เพื่อให้ จ.ลำพูน เป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น