สพม.๓๔ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม

ที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายเฉลิมพล สุภา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “ศิลปะไทยใคร ๆ ก็รู้จัก” ดำเนินงานโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โดยนางสาววิมพ์วิภา ด้วงทอง นักเรียนชั้น ม.๖/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ ๑. ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ๒. เหรียญเกียรติยศ คนเก่งระดับประเทศ๓. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ๔. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง ๕. ทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น