เขียนอย่างไรให้ได้งาน..

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” โดยมี นางสาวกาญจนา สุวรรณโน วิทยากรพิเศษจาก บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด (TOPGUN) เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารจุลเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น