ยกทัพลุย 3 หัวเมืองใหญ่

เมืองลำพูนยกทัพผู้ประกอบการลุย 3 หัวเมืองใหญ่ เดินหน้าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก หวังเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้า ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอด ดันลำพูนให้เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ทำการเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการของจังหวัดลำพูน ในชื่องาน “Discovering the best of Lamphun: เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 – 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 7 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดงานภายใต้โครงการนี้ มีกำหนดจัดงาน รวม 3 ครั้ง โดยจังหวัดขอนแก่นนับเป็นจังหวัดแรกที่จัดงาน ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 40 คูหา ประกอบด้วย 1.Textile & Decoration ได้แก่ ผ้า เครื่องประดับและของใช้ของตกแต่ง 2.Food & Wellness ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 3.Tourist Destinations คือ ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนและการสาธิตการทอผ้า ส่วนที่ 2 การจัดนิทรรศการ (Display) ลำพูนเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม ส่วนที่ 3 การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) โดยจังหวัดต่อไปที่จะไปจัดงานคือ จ.ภูเก็ต และ จ.ระยอง ตามลำดับ
พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้า บริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูนที่เชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับจังหวัดเป้าหมาย รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัด ส่งเสริมชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น