เปิดงานวันสามเณร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ของคณะสงฆ์ ภาค 7

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสามเณร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ของคณะสงฆ์ ภาค 7 โดยมีพระครูสิริเจติยานุกูล เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 7 กล่าวถวายรายงาน จัดโดยมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น