ร่วมคัดตัวและสอบเข้าศึกษาต่อที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

นักเรียนที่จบ ม.ปลายปีนี้ ที่สนใจที่เป็นนักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา มาร่วมคัดตัวและสอบเข้าศึกษาต่อที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กันเพียบจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ และจากที่อื่น ทั้งสามคณะ ที่ สพล.เปิดสอน ส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนกีฬา ปีนี้ สพล.เชียงใหม่ คาดว่าจะมีนักกีฬามาเรียนจนเต็มโควตาแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น