สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนหอพักในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯโดยมีหน่วยงานสังกัดเกษตรและสหกรร์?ที่ร่วมสนองงาน เฝ้ารับเสด็จฯพร้อมถวายรายงานความก้าวหน้า ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น