ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและดูงานหน่วยรับสิ่งส่งตรวจ ห้องเจาะเลือดและการใช้งานเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น