เดิน–วิ่งการกุศล “อาชีวศึกษา มินิมาราธอน” ครั้งที่ 15


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกิจกรรมเดิน–วิ่ง การกุศล “อาชีวศึกษามินิมาราธอน” ครั้งที่ 15 โดยมีนายสมบัติ นาหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรม นายศุภกิจ นรกิจ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
นายสมบัติ นาหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดทำกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศลในวันนี้ ที่มุ่งหวังจะส่งเสริมให้เยาวชนของชาติและบุคคลทั่วไปได้ออกกำลังกาย พร้อมทั้งนำรายได้มาสมทบทุนในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา จึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ควรส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปได้สนใจในการออกกำลังกาย เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสู่ชุมชน ในการดำเนินกิจกรรม ได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรม วิ่งการกุศล “อาชีวศึกษามินิมาราธอน” ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รอบคูเมืองด้านนอก และกิจกรรมเดินการกุศล ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร บริเวณรอบคูเมืองด้านในตัวเมืองเชียงใหม่

การดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ชมรมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ชมรมศิษย์เก่า ชมรมนักวิ่ง และผู้ที่รักสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น