ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพ บ้านวัดจันทร์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัดได้เยี่ยมสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้เสด็จเยี่ยมราษฎร และได้จัดตั้งเพื่อสร้างงานสร้างรายได้จากการทอผ้าให้กับสมาชิกในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้สมาชิกได้รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ต่อมาได้ติดตามผลการดำเนินงานของ”ศาลารวมใจ” ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงาน และได้ตรวจธนาคารข้าวพระราชทานซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัด นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา และผู้แทนส่วนราชการของอำเภอ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ศิลปาชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!