ประชุมผู้แทนทีมฟุตบอลแต่ละ มทร. ที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่ 2

ผศ.เปรมศักดิ์ อาษากิจ ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ประชุมผู้แทนทีมฟุตบอลแต่ละ มทร. ที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่ 2 พร้อมกับปะกบคู่แข่งขัน ณ ห้องประชุมเล็กอาคารหอพักนักกีฬา 700 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น