เยี่ยมให้กำลังใจนักเตะ มทร.ล้านนาถึงขอบสนามในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามาเยี่ยมให้กำลังใจนักเตะ มทร.ล้านนาถึงขอบสนามในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” พร้อมกับอัดฉีดนักเตะ ณ สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น