มอบทุนการศึกษา ของพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7

พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ของพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 ผู้ก่อตั้งวันสามเณรจังหวัดเชียงใหม่ และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เข้าแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการและทางศาสนา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น