พ่อเมืองลำพูนเข้ม ห้ามเผาเด็ดขาด ช่วงวันที่ 20 ก.พ.- 20 เม.ย.61

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จามจุรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ. เปิดเผยว่า ในพื้นที่ จ.ลำพูน ตนได้สั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กำนัน ผญบ. ช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องการเผาทุกชนิด ซึ่งได้กำหนดห้ามเผา 20 ก.พ. จนถึงวันที่ 20 เม.ย.61 ทั้งนี้ห้ามเผาอย่างเด็ดขาด เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันพิษปกคลุมเมือง โดย จ.ลำพูน จะทำการเข้มงวด และดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

ทางด้าน นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผอ.สนง.ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน กล่าวว่า ทางตนได้สนองนโยบายของทางท่าน ผวจ.นำไปปฎิบัติ โดยเฉพาะกิจกรรมการรณรงค์ ต่าง ๆ ได้กำหนด ให้วันที่ 13 ก.พ.61 จะมีการรณ รงค์ที่สะพานขาวทาชมพู อ.แม่ทา เพื่อห้ามมีการเผาทุกชนิด ซึ่งตอนนี้ ขอชี้แจ้งว่า จริง ๆ แล้ว ไม่ได้หมายความว่า ก่อนมีการกำหนดห้ามเผาเด็ดขาด นั้นการเผาป่าไม่ผิด ซึ่งผิดกฎหมายแม้ว่าไม่ได้กำหนดวันห้ามเผาเด็ดขาด

ดังนั้น สามารถที่จะดำเนินคดีได้ ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับการรายงาน สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของ จ.ลำพูน ได้รายงานให้กับทาง ผวจ.เป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว และขณะนี้สถานการณ์หมอกควันยังปกติ

ทางด้าน นายวัฒนา จันทนุปาน นายก ทต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ระหว่างเดือน ธ.ค.–พ.ค. มักจะเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้นเป็นประจำ ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดม จนท. เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าระงับไฟป่าเป็นจำนวนมาก ไฟป่ายังก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันตามมา โดยเฉพาะฝุ่นละอองที่เกิดจากควันไฟ มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทำให้เกิดลักษณะฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยและสุขภาพอนามัยของประ ชาชนในพื้นที่ ต.มะเขือแจ้ได้

ดังนั้น งาน ปภ.สำนักปลัด ทต.มะเขือแจ้ จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันทต.มะเขือแจ้ ประจำปี 61 ณ สำนักงาน ทต.มะเขือแจ้ ม.20 ต.มะเขือแจ้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถาน การณ์ภัยแล้ง พร้อมปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด 24 ชม. หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูล หรือแจ้งเหตุพบเห็นการเผาติดต่อได้ ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5352-8322, 0-5352-8200, 0-5352-8012 หรือหมายเลข 0-5352-8320 ต่อ 208 ตลอด 24 ชม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น