พิธีบวงสรวงสักการะพระนางจามเทวี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะพระนางจามเทวี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ของชมรมชาวไทยเชื้อสายมอญจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น