ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดร้าน “Variety Bistro”

ธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดร้าน “Variety Bistro” โดยมี คุณปราการ ลออพันธุ์สกุล ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ บริเวณ ชั้น 3 โซนอควาเรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น