มทร.พระนครยังแรง ขึ้นนำจ้าวเหรียญทอง

มอบเหรียญ……พลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อำนวยการศูนย์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันว่ายน้ำกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่วันที่ 3 ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” มีการชิงเหรียญทองทั้งหมด 26 เหรียญทอง ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม

เริ่มที่ว่ายน้ำวันที่สอง มีการชิงชัยทั้ง 16 เหรียญทองทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทผลัดผสม เริ่มต้นที่ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย เหรียญทอง นายคณพล อัจฉราเสถียร มทร.พระนคร สถิติ 02:35.41 นาที กบ 50 เมตรชายเหรียญทอง นายสรวชญ์ ใบบัว มทร.ตะวันออก สถิติ 0:34.13 กบ 50 เมตรหญิงเหรียญทอง มทร.ศรีวิชัย นางสาวลลิตพรรณ มานะจิตต์ สถิติ 0:40.12 นาที ฟรีสไตล์ 100 เมตรชาย เหรียญทอง มทร.ธัญบุรี นายพัฒนพงษ์ เปรมจิต สถิติ 1:03:13 นาที ฟรีสไตล์ 100 เมตรหญิง เหรียญทอง มทร.พระนคร นางสาวณัฐชยา บัวมาศ สถิติ 01:10.47 นาที ผีเสื้อ 200 เมตรชาย เหรียญทอง นายณัฐพล พุทธรังษี มทร.พระนคร ฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย เหรียญทอง นายฐิติวุฒิ เมษานุกรบุตร มทร.กรุงเทพ สถิติ 0:27.58 นาที ฟรีสไตล์ 50 เมตรหญิง เหรียญทอง นางสาวอรอนงค์ วงศ์ณรัตน์ มทร.กรุงเทพ สถิติ 0:31.21 นาที กบ 100 เมตรชาย เหรียญทอง นายณัฐพล ชมภูจันทร์ 01:17.77 นาที กบ 100 เมตรหญิง เหรียญทอง นางสาวลลิตพรรณ มานะจิตต์

สรุปเหรียญรางวัล อันดับหนึ่ง มทร.พระนคร 17 ทอง 11 เงิน 6 ทองแดง อันดับสอง มทร.ศรีวิชัย 6 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดงอันดับสามเจ้าภาพ มทร.ล้านนา 4 ทอง 9 เงิน 15 ทองแดง ตามมาด้วย มทร.อีสาน ตะวันออก กรุงเทพฯ ธัญบุรี และสุวรรณภูมิ ส่วน มทร.รัตนโกสินทร์รั้งอันดับสุดท้าย ยังไม่มีเหรียญทอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น