จิตอาสา อ.เมืองลำพูน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดรมณียาราม

วันนี้  8 ก.พ.61 ที่วัดรมณียาราม (วัดกู่ละมัก) บ้านศรีย้อย ม.4 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.ต้นธง พร้อมด้วย นายอรรนพ อินวัน กำนัน ต.ต้นธง , นายอาคม ณ ลำพูน ผญบ.ม.4 , จนท.ตำรวจ สภ.เมืองลำพูน ข้าราชการ ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 150 คน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับ ปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดรมณียาราม ( วัดกู่ละมัก ) ตามโครงการจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ “
เพื่อให้วัดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งในวันที่ 9 – 11 มี.ค.61 จะมีการประกอบพิธีทำบุญฉลองการปรับปรุง ก่อสร้างถาวรวัตถุ หรืองานปอยหลวง ซึ่งคณะศรัทธา ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้าง อาทิ ซุ้มประตูโขง , วิหารน้อย ,ศาลาปฏิบัติธรรม ที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระนางจามเทวี และกำแพงแก้ว ของวัด

นายอาคม ณ ลำพูน ผญบ.ม.4 ต.ต้นธง กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจและภูมิใจ ที่จิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดรมณียาราม ( วัดกู่ละมัก ) ในครั้งนี้ เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาณ ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีพระราชประสงค์ให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรร เทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ตามโครงการจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”

วัดรมณียาราม ( วัดกู่ละมัก ) เป็นวัดที่ก่อสร้างในสมัยพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัย มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ ซึ่งพระนางจามเทวีได้โปรดให้สร้างพระพุทธรูป ที่มีความสูงเท่าพระองค์ สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริธาตุที่อัญเชิญมาจากนครละโว้ ( ลพบุรี ) และมีการก่อสร้างเจดีย์ของวัดซึ่งมีความเก่าแก่ ในเวลาต่อมาเจดีย์องค์เดิมได้ชำรุดตามกาลเวลา จึงมีการบูรณะปฏิสังขรเจดีย์ดังกล่าว ซึ่งเจดีย์องค์ปัจจุบันนี้ เป็นเจดีย์ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้สร้างขึ้นครอบซากเจดีย์องค์เก่า เมื่อปี พ.ศ. 2474 ซึ่งรวมอายุได้ 1,354 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น