ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันสุหัช เชียงใหม่ มอบครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนการสอน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันสุหัช เชียงใหม่ มอบครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับสาขางานติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยมี อ.ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อ.อภิชาติ ไชยคำภา หัวหน้าสาขางานติดตั้งไฟฟ้า เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น