ผกก.สภ.แม่ออน ประชุมตำรวจเข้มกฏหมายตำรวจต้องมีวินัย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 ก.พ.61 ที่ห้องประชุม ศปก. สภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้ ผกก. เป็นประธานประชุม มีรอง.ผกก. ป.รอง.ผกก.สส. สว.ป.รอง.สว.ป. สว.สืบ รอง.สว.สืบ. และชั้นประทวนรวม 49 นาย

ซึ่งทาง ผกก.ได้กล่าวในที่ประชุมว่ากำชับการแต่งเครื่องแบบ และ ทรงผม ตามสั่งการของ ผบ.ตร. และ ภ.๕ การแก้ไขปัญหาการเผาป่าและหมอกควัน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การควบคุมแหล่งอบายมุข สถานบริการ การพนัน การค้ามนุษย์ การยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ การติดตามสถานการณ์การข่าวความมั่นคงในพื้นที่ การจับกุมหมายจับค้างเก่า การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ เร่งรัดสำนวนการสอบสวนที่ล่าช้า การ ถปภ.ยึดหลักปลอดภัยสูงสุดสมพระเกียรติฯ และ ชุด ชป. ต้องมีความพร้อมทั้งเครื่องแบบและทรงผมตามนโยบาย การฝึกตามแบบพระราชทานฯ ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้านการจราจร ๓๖๕ วัน กวดขันวินัยจราจร ข้อหาหลักควบคุมการเกิดอาชญากรรม และ เมื่อเกิดเหตุให้จับกุมตัวคนร้ายให้ได้ กำชับให้ควบคุผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ และห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สถานบริการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและอบายมุข ต่างๆ การดำเนินโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างสมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่อง กำชับการปฏิบัติตนในขณะอยู่ในเครื่องแบบ และส่วนตัว ให้รำลึกเสมอว่าเป็นข้าราชการตำรวจ อย่าให้เสื่อเสียซึ่งเกียรติศักดิ์และข้อสั่งการอื่น ๆ ของผู้บังคับบัญชาเร่งรัดการปฏิบัติสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น