รองผู้ว่าฯ สำนักงานปศุสัตว์ และสำนักงานเกษตร จ.ลำพูน ร่วมกัน ตรวจเยี่ยมความสะอาดร้านค้า คุณภาพผักและเนื้อสัตว์ที่จำหน่าย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดฯ เกษตรจังหวัดฯ และเทศบาลเมืองลำพูน ตรวจเยี่ยมการจำหน่าย ผักและเนื้อสัตว์ ( หมู ไก่ และอาหารทะเล ) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ที่จะจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ที่ตลาดสดหนองดอก ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดฯ เกษตรจังหวัดฯ เทศบาลเมืองลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจเยี่ยมการจำหน่าย ผักเนื้อสัตว์ ( หมู , ไก่ อาหารทะเล และผักสด ) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความสะอาดความปลอดภัยของร้านค้าที่จำหน่ายเนื้อ และอาหารทะเล โดยได้ใช้ชุดตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ และของเหลวจากอาหารทะเลไปตรวจสอบหาสิ่งตกค้าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่จะเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีน มีการจับจ่ายใช้สอย เพื่อเลือกซื้อเนื้อสัตว์และพืชผักต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น