เด็กวัฒโนฯ เมินซื้อกุหลาบวันวาเลนไทน์ นำเงินทอดผ้าป่าช่วยพัฒนาโรงเรียน ได้เงินครึ่งล้าน!!

วันนี้ 14 ก.พ.61 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำโดย นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผอ.ฯ ร่วมกับคณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง จัดพิธี ทำบุญทอดผ้าป่าแห่งความรัก ณ วิหารพระเจ้าแค่งคม ในโรงเรียนฯ ล่าสุดได้ยอดเงินทำบุญกว่า 450,000 บาท

“ผ้าป่าแห่งความรัก” โดยทั่วไปในการทอดผ้าป่าตามโรงเรียน/สถานศึกษาต่าง ๆ มักจะจัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ สำหรับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นั้นได้เล็งเห็นว่าในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ ของทุกๆ ปีนั้น นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ มักจะมีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อดอกกุหลาบหรือของขวัญอื่นๆ มอบให้กับคนที่รัก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางตะวันตก ในฐานะที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่ง ประกอบกับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียน ได้เป็นผู้ให้ตามครร ลองวิถีธรรม

จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการทอดผ้าป่า … “ผ้าป่าแห่งความรัก” ขึ้นในวันที่ 14 ก.พ.ของทุกปี เป็น “วิถีธรรมของวัฒโนทัย” เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน/เยาวชน… “ลูกวัฒโนทัย” ทุกคน เป็นผู้ให้ตามครรลองวิถีธรรม ให้ความรักอย่างถูกวิธี ศรัทธาในคุณความดีและการทำสาธารณประโยชน์อย่างมีคุณค่า และยั่งยืนตามวิถีพุทธ จนเป็น “วิถีธรรมของวัฒโนทัย” โดยความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ เครือข่ายผู้ปกครองฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้นำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องน้ำ โรงอาหาร ฯลฯ  อานิสงส์แห่งการทำบุญในครั้งนี้ การสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ทุกสิ่งอย่าง ที่ทำให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้รับความสุข ความสะดวก ความสบาย เหล่านี้ล้วนเป็นบุญ เป็นกุศล ส่งผลให้เป็นผู้มีสติดี ปัญญาดี ฉลาดเฉลียว ถึงพร้อมด้วยปัญญาอย่างสมบูรณ์ในชาติภพนี้ และต่อๆ ไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!