อ.แม่สรวย ระดมจิตอาสารณรงค์งดเผา

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 ที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน ประจำปี 61 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการฯ โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.แม่สรวย เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน. ส่วนราชการ หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน จนท. กำนัน ผญบ. นักเรียน นัก ศึกษา อสม. และมวลชนจิตอาสา จาก 128 หมู่บ้าน 7 ตำบล ของ อ.แม่สรวย ประมาณ 1,000 คน

เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ทราบตามประกาศ จ.เชียงราย(งดการเผาทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.- 12 เม.ย.61 และเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการป้องกันและควบ คุมไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งในหมู่บ้านและชุมชน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น