ชมรมวิ่งเชียงใหม่ มาราธอน ร่วมสนับสนุน งานมหกรรมกีฬาเพื่อการกุศลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ชมรมวิ่งเชียงใหม่ มาราธอน ร่วมสนับสนุน งานมหกรรมกีฬาเพื่อการกุศลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ วิ่งพิชิตดอยอินทนนท์ คนพันธ์ุอึด ครั้งที่ 2 โดยมี นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานจัดงานเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม โรงแรมโรยัลเพนนินซูลา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61

ร่วมแสดงความคิดเห็น