ปลัดคลัง เห็นด้วยกับ ธปท. อนุญาตร้านสะดวกซื้อ บริการรับฝากถอนเงิน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกใบอนุญาต ให้ร้านสะดวกซื้อ 7-11(เซเว่นอีเลฟเว่น) เปิดบริการรับฝาก-ถอนเงิน ให้กับประชาชน นั้น กระทรวงคลังเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งถือเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการใช้บริการรับฝากถอนเงิน เพราะปัจจุบันเองประชาชนก็นิยมทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิตอลมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการทางการเงินมากขึ้น ทั้งนี้ การพิจารณาจาก ธปท.ก็มีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่รัดกุมเพราะเป็นการบริการทางการเงิน บริษัทเอกชนที่ตัองการขออนุญาติจากที่จะดำเนินธุรกิจ (Banking Agency) ต้องมีคุณสมบัติ ทั้งจำนวนเงินทุนตั้งสำรองดำเนินธุรกิจ จำนวนสาขา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อกำหนดตามหลักธรรมาธิบาล อีกทั้งรัฐบาลมีก็นโยบาย National e-Payment ที่ต้องการอำนวยความสะดวกของบริการทางการเงินให้กับประชาชนอยู่แล้ว พร้อมกันนี้มองว่าภาคธนาคารก็ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของการรณรงค์ให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ดี สละการรับรับเบี้ยยังชีพ เพื่อบริจาคให้กับผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย มียอดบริจาคเพียงพันรายเท่านั้น ซึ่งกระทรวงการคลัง จึงเตรียมปรับช่องทางการรับแจ้งสละสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกจากเดิมทำได้เฉพาะที่สำนักงานเขต ธนาคารรัฐ และคลังจังหวัด เพราะเชื่อว่ามีผู้มีความประสงค์สละสิทธิ์และต้องการทำบุญในครั้งนี้จำนวนมาก แต่ช่องทางไม่เพียงพอ

ข้อมูลข่าวและที่มาผู้สื่อข่าว : กริช รวิวรรณผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์ แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!