สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เปิดรับสมัครงาน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เปิดรับสมัครพนักงาน

1. เจ้าหน้าที่ – ปฏิบัติการ Terminal (สมุยประเทศไทย)
คุณสมบัติพื้นฐาน :
– ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
– มีทักษะด้านการวิเคราะห์
– มีทักษะในการแก้ปัญหา
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office, อินเทอร์เน็ต
– ประสบการณ์งานขั้นต่ำ 1 ปี

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน (กรุงเทพฯประเทศไทย)
คุณสมบัติพื้นฐาน :
– ปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office, อินเทอร์เน็ต
– มีทักษะด้านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน
– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
– ไม่ต้องมีประสบการณ์งาน

3. เจ้าหน้าที่ – ผู้แทนสนามบินและบริการ (สมุยประเทศไทย)
คุณสมบัติพื้นฐาน :
– ปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ
– มีทักษะการคิดสร้างสรรค์
– มีความสามารถในการสื่อสาร
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เช่น MS Office, อินเทอร์เน็ต
– มีทักษะการเจรจาต่อรอง
– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
– มีประสบการณ์งานขั้นต่ำ 1 ปี

4. หัวหน้างาน – ฝ่ายปฏิบัติการด้านอากาศ (สมุยประเทศไทย)
คุณสมบัติพื้นฐาน :
– ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป
– มีความสามารถในการสื่อสาร
– มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
– มีทักษะการวางแผน
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เช่น MS Office, อินเทอร์เน็ต
– มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
– มีทักษะด้านการวิเคราะห์
– มีทักษะความเป็นผู้นำ
– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
– ประสบการณ์งานขั้นต่ำ 3 ปี

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยการบิน (กรุงเทพฯประเทศไทย)
คุณสมบัติพื้นฐาน :
– ปริญญาตรีสาขาการบิน
– ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปีในสาขาการรักษาความปลอดภัยการบิน
– ประสบการณ์ในสาขาการดำเนินงานของสายการบิน
– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
– มีทักษะ Microsoft Office
– มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารที่ดี
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน
– มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของสายการบิน
– มีทักษะของผู้สอน

6. เจ้าหน้าที่เทคนิคการบิน (กรุงเทพฯประเทศไทย)
คุณสมบัติพื้นฐาน :
– ปริญญาตรีสาขาการบิน
– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
– มีทักษะ Microsoft Office
– มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารที่ดี
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน
– มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของสายการบิน
– มีทักษะของผู้สอน
– ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปีในสาขาการรักษาความปลอดภัยการบิน
– ประสบการณ์ในสาขาการดำเนินงานของสายการบิน

รายละเอียดเพิ่มเติม :https://goo.gl/CEAnzy

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!