เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา”

ใครที่ชอบถ่ายรูป “ต้องห้าม…พลาด” เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา”

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561 “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวลำปางในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสะพานรัษฎาภิเศก ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศกให้คงอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครลำปางสืบไป

ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ งานประชาสัมพันธ์ หรือ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว (อาคารดับเพลิง) เทศบาล นครลำปาง ในวันและเวลาราชการ การตัดสินภาพถ่าย วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ เทศบาลนครลำปาง ผู้สนใจร่วมส่งภาพเข้าการประกวด โดยสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054 237 237 ต่อ 1000 และ 4105 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น