นิทรรศการ Art Exhibition RMUTL International Art Workshop 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดงาน นิทรรศการ Art Exhibition RMUTL International Art Workshop 2018 ตั้งแต่วันนี้ – 9 มี.ค.61 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) โดยมี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดงาน

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการฯ กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 17 ก.พ.61 ที่ผ่านมาว่าจากการที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานา ชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 – 17 ก.พ. และได้นำผลงานทั้งจากศิลปินนานาชาติ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอิสระและผลงานนักศึกษา มานำเสนอผลงานจากการ Workshop กว่า 250 ผลงาน

ซึ่งประชาชน และผู้สนใจสามารถชม Art Exhibition RMUTL International Workshop 2018 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 มี.ค.61 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น