เชียงใหม่เข้ม! รณรงค์งดเผาไฟป่า ป้องกันหมอกควัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ก.พ. 61 ที่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มีการรณรงค์ปล่อยแถวงดเผาไฟป่า เพื่อไม่ให้เกิดหมอกควัน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นอภ.สันกำแพง เป็นประธาน พ.ต.อ.ดำเนิน กันอ่อง รรท. ผกก.สภ.สันกำแพง พ.ต.ท.ธงชัย กรรณิกา รอง.ผกก.ป. ได้นำ จนท.ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชามาร่วม
โดยมี หน.ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ทหาร ป.พัน 7 จนท.ป่าไม้(ชม.9)เชียงใหม่ อุทยานแม่ไคร้ ผู้นำท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง และ 1 อบต. นำรถดับเพลิงและรถกู้ชีพ ร่วมกับ กำนัน ผญบ.ทั้ง 10 ตำบล อสม .นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนอนุบาลแม่ผาแหน ต.ออนใต้ ผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 2.000 คน มาร่วมรณรงค์งดเผาไฟป่า เพื่อไม่ให้เกิดหมอกควันในครั้งนี้

ทางด้านนายอนุพงษ์ นอภ.กล่าวว่า ทุกหน่วยงานต่างมาร่วมรณรงค์งดเผาไฟป่า เพื่อไม่ให้มีหมอกควันและงดเผาในที่โล่ง กันอย่างพร้อมพียง ใน อ.สันกำแพง มีอยู่ 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน ที่มีป่าไม้มีอยู่ 3 ตำบล คือ ต.ห้วยทราย ต.ร้องวัวแดง และ ต.ออนใต้ เขตติดต่อกับ อ.แม่ออน ให้งดเผาทุกชนิด กำนัน ผญบ.ป่าไม้ จิตอาสา ที่รับผิดชอบได้ออกลาดตระเวณทำประวัติทะเบียนชาวบ้าน ที่ชอบเข้าไปหาของป่า ให้มาร่วมรักษาป่างดเผาป่า เพื่อไม่ให้เกิดหมอกควันเป็นพิษในอากาศ เพราะ จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยว

นอกจากนี้ทาง นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง หน.เกษตร อ.สันกำแพง ยังได้สาธิตเอาเศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมักแจกชาวบ้าน และเพื่อให้ชาวบ้านนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ งดเผาพื้นที่การเกษตร ไถกลบเตาชังข้าวที่มีประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง ช่วยกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นขึ้นในป่า ในระยะห้ามเผาทุกชนิด 51 วันเริ่มตั้งวันนี้ นอกนั้นใครจับคนเผาป่าได้ ซึ่งทาง ผวจ.มีรางวัลนำจับให้ และจะดำเนินคดีกับคนเผาป่าโดยเด็ดขานต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น