สพม.34 ประชุม ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษา (จ.เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) สัญจร

วันที่ 21 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. สพม.เขต 34 ประชุม ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษา (จ.เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) สัญจร ครั้งที่ 1/61 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อ.ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุม
ก่อนดำเนินการประชุม มีวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ให้ชม ต่อจากนั้น นายจรูญ สร้อยจิต ผอ.โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม และนายวิเชียร ชูเกียรติ ผอ. โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานการประชุม ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษา (จ.เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประจำปีงบประมาณ 61 ระดับเหรียญทอง ได้แก่โรงเรียนพร้าววิทยาคม ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โอกาสนี้ รอง ผอ.สพม.เขต 34 ผอ.การกลุ่ม ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบเพิ่มเติม ตามระเบียบวาระการประชุม

สพม.เขต 34 ขอขอบคุณ นายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รอง ผอ.โรงเรียน และคณะครู  ที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจร ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น