สถานการณ์หมอกควันของ จ.เชียงใหม่ ยังไม่เกินมาตรฐาน ขอความร่วมมือห้ามเผาทุกชนิด อย่างเด็ดขาด

สถานการณ์หมอกควันของ จ.เชียงใหม่ ยังไม่เกินมาตรฐาน โดยขอความร่วมมือห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 20 เม.ย.61 พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถาน การณ์หมอกควันปัจจุบันของ จ.เชียงใหม่ ยังอยู่ในสภาวะปกติ ซึ่งในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาค่า pm10 จ.เชียงใหม่ ไม่มีค่าเกินมาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพ อากาศอยู่ในระดับปานกลางและสำหรับเดือน ก.พ.ค่าpm10 สูงสุดอยู่ที่ 103 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง และในขณะนี้เชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” (1 มี.ค.– 20 เม.ย.61) มีการลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยการทำแนวกันไฟในทุกพื้นที่ มีการจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการชิงเผา โดยดำเนินการในจุดเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ไปแล้ว 89,050 ไร่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ สู่ชุมชนหมู่บ้านมากกว่า 1,400 ครั้ง โดยเฉพาะแผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ในเรื่องของการป้องกัน รับมือ และควบคุมไฟอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ได้เน้นการลาดตระเวน โดยมีการจัดชุดลาดตระเวนของหน่วยเสือไฟร่วมกับชุมชน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็ว หากมีเหตุเผาในพื้นที่ ตลอดจนได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดจะทำการเผาหลังวันที่ 20 เม.ย.61 ต้องขออนุญาตจาก นอภ.ก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อควบคุมการเผาโดยพนัก งาน จนท. หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม จ.เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ในช่วงเวลา 51 วัน หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ชี้เบาะแสการเผาเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ. เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2236 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น