สคบ. ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนตระหนัก ถึงการปกป้องสิทธิของตน และครอบครัวในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในปีประชาคมอาเซียน” ที่ ห้องประชุม ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1 ม.พายัพ จ.เชียงใหม่ โดยมี อ.ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ ม.พายัพ

สำหรับ โครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล จัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้ร่วมกันจัดทำแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ม.พายัพ  เข้าร่วมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และเว็บไซต์ต่างๆ สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจนิยมใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด โดยเสนอขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย สินค้าหรือบริการที่นำมาเสนอขายนั้น สามารถเป็นที่รู้จักได้อย่างรวด เร็ว และยังเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งการประกอบธุรกิจสามารถโฆษณาและบริการได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องใช้เงินทุนในการโฆษณาสินค้าและการบริการเป็นจำนวนมาก

แต่บางกรณีอาจเกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อนั้นไม่มีคุณภาพ สินค้าชำรุด เป็นต้น จึงควรมีแนวทางหรือมาตรการในการกระตุ้นให้ผู้บริโภค มีความตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนและคนในครอบครัว รวมไปถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น