ขนส่งลำพูน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มอบรถเข็นช่วยคนพิการ

สำนักงานขนส่ง จ.ลำพูน จัดพิธีมอบรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ ” Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคนปีที่ 2 ” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอด ภัย

วันนี้  22 ก.พ.61 ที่สำนักงานขนส่ง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Happiness for all : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัย ให้ทุกคน ปีที่ 2 พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน 10 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ( กปถ. ) จากนั้นผู้ร่วมงานได้ชมนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการอุบัติเหตุ เป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้ขับขี่ ได้เล็งถึงความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน

นางปาณิสร ศศิธร ขนส่ง จ.ลำพูน กล่าวว่า การจัดโครงการ Happiness for all : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สังคมได้รับทราบถึงความห่วงใย ใส่ใจต่อผู้พิการและความห่วงใย ใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบ การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การเตือนสติให้ทุกคนใส่ใจในการขับขี่ที่ปลอดภัย

โดยได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครง การที่กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบกดำเนินการ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย เป็นผู้สนับสนุนการประมูลเลขทะเบียนเลขรถสวย เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนฯ มีความสุขกับการเป็นเจ้าของเลขมงคล และอิ่มใจกับการเป็นผู้ให้ส่งต่อความปลอดภัย และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

ในปี 61 จะมีการเปิดให้ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจัดสรรงบเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อการยังชีพได้ประมาณเดือน เม.ย.61 โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน,กรมการขนส่งทางบก พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และเพิ่มรายการอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการดำรงชีวิตของผู้พิการให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะขยายขอบเขตการช่วยเหลือผู้พิการไปทั่วประเทศ ให้กว้างมากยิ่งขึ้น .

ร่วมแสดงความคิดเห็น