พช.เชียงใหม่ นำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP แสดงและจำหน่ายสินค้า ในงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ ศูนย์แสดงสินค้า ลาวไอเตค นครหลวงเวียงจันทน์

วันที่ 21 ก.พ.61 เวลา 17.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี 61 มีนางจันทร์ขจร วงค์ไชย รองประธานการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว เป็นประธานร่วม นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการ จ.เชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงาน

การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โดยผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จ.เชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 ก.พ.61 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ลาวไอเตค (Laos -ITECC) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 78 ราย 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประ เภทอาหาร จำนวน 8 ราย ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 7 ราย ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 31 ราย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 19 ราย และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 13 ราย

สินค้าเด่นที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายแปรรูป ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นเครื่องเคลือบศิลาดล ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินแท้ ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร กาแฟผสมสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น

ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วย โดยมุ่งหวังให้เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้าน ให้สามารถมีพื้นที่ติดต่อชายแดน ได้มีโอกาสเจรจาทำธุรกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น