สพม.34 สอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบ 2 ระดับประเทศ)

วันที่ 24 ก.พ.61 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34(สพม.) ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานา ชาติ ประจำปี พ.ศ.61 (รอบ 2 ระดับประเทศ) ศูนย์สอบที่ 20 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 เป็นประธานสนามสอบ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รอง ผอ.สพม.34 เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบ โดยมี นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผอ.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สอบฯ ประจำศูนย์สอบ ให้การต้อนรับ น.ส.พิมพรรณ ช่วงสกุล และนายภูริวัจน์ วงค์เลย คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 337 คน ห้องสอบ จำนวน 10 ห้องสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น