ขนส่งเชียงใหม่ จัดพิธีพิธีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณชั้น 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” โดยได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ได้แก่ รถเข็นธรรมดา รถเข็นไฟฟ้า แขน-ขาเทียม เตียงนอน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 64 ราย เป็นเงินจำนวน 2,125,000 บาท ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

โดยทาง นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” โดยมีการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นของขวัญจากกรมการขนส่งทางบกที่มอบให้กับประชาชนทุกคนโดยมั่งหวังให้ผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนมีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านมาตรฐานการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ก็จะมีความสุขกับการเป็นเจ้าของเลขสวย เลขมงคล เลขที่ถูกใจ และมีความสุขที่ได้ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่น

ที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการรวม 398 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 18,147,500 บาท และปีนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย เป็นเงินจำนวน 2,125,000 บาท โดยที่ผ่านมาองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ได้นำเงินรายได้จากากรประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาช่วยเหลือผู้พิการดังกล่าวด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนไปแล้วเกือบ 14,000 ราย คิดเป็นเงินกว่า 658 ล้านบาท

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มติมด้วยว่า นอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้จัดให้มีการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะบรรทุก ครั้งที่ 4 หมวดอักษร ยก ซึ่งให้ความหมายว่า “ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ ก้องเกียรติเกรียงไกร” จำนวน 301 หมายเลข เริ่มเปิดระบบประมูลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – 10 มีนาคม 2561 โดยเป็นการประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งประมูลราคาได้ 2 แบบ คือ แบบเสนอราคาแข่งขันกับผู้ประมูลรายอื่น โดยระบบคอมพิวเตอร์จะนำราคาที่มีผู้เสนอ แสดงให้ผู้ประมูลรายอื่นทราบผ่านทางเว็บไซต์ และหากมีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่า ผู้ประมูลเดิมสามารถเสนอราคาเพิ่มสูงขึ้นได้ จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาการประมูลหมายเลขนั้น ๆ ส่วนแบบที่สอง แบบเสนอราคาสูงล่วงหน้า ผู้ประมูลสามารถเสนอราคาสูงสุด จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะทำการเข้าร่วมประมูลแทน โดยการเพิ่มราคาต่อจากราคาของผู้ประมูลรายอื่นที่เสนอไว้ทีละลำดับ ตามราคาที่ต้องเพิ่มในแต่ละครั้งของกลุ่มหมายเลขนั้น ๆ

ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดการประมูลในวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. และทำการปิดระบบการประมูลในเวลา 14.00 น. ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจขอเชิญเข้าร่วมการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย เพื่อความเป็นสิริมงคล เพิ่มพูนความรุ่งเรืองให้กับชีวิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08-2033-6955 , 08-9952-9196 , 08-1025-3817 , 08-1725-6655 และ 08-1721-7999 หรือทาง www.tabienrod.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น