เริ่มเเล้ว! ประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาอภิชัยขาวปี ครบรอบ 41 ปีแห่งการมรณภาพ 1-4 มี.ค. นี้

ทาง อบจ.ลำพูน ร่วมกับ อ.ลี้ สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน ทต.ป่าไผ่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม กำหนดจัดงานประเพณี เปลี่ยนผ้าครูบาอภิชัยขาวปี ระหว่างวันที่ 1-4 มี.ค.2561 ณ วัดพระ พุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบปีที่ 41 แห่งการมรณภาพของครูบาอภิชัยขาวปี ที่ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2520

ในทุกปีที่ผ่านมา ทางคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ ได้จัดให้มีประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาอภิชัยขาวปี โดยจะมีศรัทธาประชาชนจากทุกสารทิศ หลั่งไหลพากันมาร่วมงานอย่างล้นหลามนับหมื่นคน เป็นประจำทุกปี ความดีที่ท่านครูบาเจ้าได้สร้างคุณประโยชน์เป็นแบบอย่างของพระ ที่สร้างคุณูปการต่างๆ มากมาย ท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีศีลธรรม เกิดความรัก ความเมตตา และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตามที่ท่านครูบาเจ้าได้แนะนำสั่งสอน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งในทุกๆ ปี จะมีการจัดงานประเพณีที่สำคัญเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านครูบาเจ้า สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพรัก ความศรัทธาที่มีต่อครูบาเจ้า นำไปสู่แนว ทางในการดำเนินชีวิตภายใต้ศีลธรรมอันดี ให้เป็นเมืองที่มีความ “รุ่งเรือง และร่มเย็น”

สำหรับกำหนดกิจกรรมในปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรและจัดเตรียมสถานที่ (ตกแต่งดา)วันที่ 2 มี.ค. 2561 เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตร เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 41 รูป สวดมาติกา เวลา 15.00 น. พิธีเปิดการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา เวลา 20.00 น. สวดพระอภิธรรม ฟังเทศน์ 1 กัณฑ์ วันที่ 3 มี.ค.2561 เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร เวลา 10.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยผวจ. เวลา 14.00 น. ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาอภิชัยขาวปี เวลา 20.00 น. สวดอภิธรรมฟังเทศน์ 1 กัณฑ์ วันที่ 4 มี.ค. 2561 ทำบุญตักบาตรแลถวายทาน พระสงฆ์อนุโมทนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น