เชียงใหม่ หมอกควันคลุมทึบตัวเมือง ขณะที่ “แม่แจ่ม” ค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM10 พุ่งทะลุค่ามาตรฐาน วัดได้ 128 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

วันที่ 28 ก.พ.61 รายงานข่าวแจ้งว่า สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเช้าถูกปกคลุมหนาทึบด้วยหมอกควัน จนทำให้ไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพ จากระยะไกลได้ตามปกติ ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จะพบว่าที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน ต.ช้างเผือก และ ต.ศรีภูมิ  ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 เฉลี่ยในรอบ 24 ชม. ณ เวลา 09.00 น. ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. โดยวัดได้ 95 ไมโครกรัม/ลบ.ม.และ 66 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม พบว่าที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม วัดค่าได้ 128 ไมโคร กรัม/ลบ.ม.ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐานแล้ว ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับการควบคุมการเผาอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มรุน แรงขึ้น

ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ในวันที่ 1 มี.ค.61 จะเป็นวันแรกของการบังคับใช้มาตรการเข้มข้น ตามประกาศของ จ. เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 61 โดยสาระสำคัญหนึ่งของประกาศดังกล่าว อยู่ที่การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-20 เม.ย. 61 ภายใต้ชื่อ “51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ ไร้หมอกควัน” ด้วยการจัดชุดลาดตระเวน,จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็ว หากมีการเผาในพื้นที่ และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ชี้เบาะแส เพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด จะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท โดยแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจ.เชียงใหม่ โทร.053-112-236 หรือ 191 ตลอด 24 ชม. ส่วนผู้ใดที่จะทำการเผาหลังวันที่ 20 เม.ย.61 ต้องขออนุญาตจาก นอภ.ก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อควบคุมการเผาโดยพนัก งาน จนท.

อย่างไรก็ตามทางด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขณะนี้ ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการทำแนวกันไฟและขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และสร้างความตระหนัก ไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนทำการเผาป่า เพื่อช่วยการบริหารจัดการในการลดลงของพื้นที่เผาไหม้ โดยเน้นย้ำในการลาดตระเวนเพื่อให้พื้นที่เผาไหม้ลดลง และให้มีการแจ้งความดำเนินคดี ในการลักลอบเผา มีเงินรางวัลนำจับ 5,000 บาท

ซึ่ง จ.เชียงใหม่ ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่ ภายใต้ชื่อ “51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ ไร้หมอกควัน” (1 มี.ค.– 20 เม.ย.61) มีการลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยการทำแนวกันไฟในทุกพื้นที่ มีการจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการชิงเผา โดยให้มีการนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้อย่างเข้มข้น โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2236 หรือ 191 ตลอด 24 ชม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น