ค่าฝุ่นละอองเชียงใหม่ ติด Top 10 ของโลก!!

รายงานคุณภาพอากาศทั่วโลก ระบุว่าประเทศไทยมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 169 มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แอพพลิเคชั่น Air Quality รายงานคุณภาพอากาศทั่วโลก เผยข้อมูล 10 ประเทศทั่วโลก ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โดยประเทศไทยมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่อันดับหนึ่ง คือ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย รองลงมา คือ บังกลาเทศ, มองโกเลีย, เมืองเดลี ประเทศอินเดีย, เนปาล, ไนจีเรีย, เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย, จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา และอัฟกานิสถาน

ภาพจาก แอพพลิเคชั่น Air Quality

ในขณะที่รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตลอดสัปดาห์นี้ มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในระยะนี้หากมองจากตัวเมืองเชียงใหม่ออกไปยังดอยสุเทพ จะพบว่ามีหมอกควันหนาแน่นตลอดทั้งสัปดาห์

ภาพจากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ

ตารางแสดงคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน ในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ ระบุค่าคุณภาพอากาศบริเวณ ตำบลช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในค่ามาตรฐานหรือระดับปานกลาง ในขณะที่กราฟคุณภาพอากาศแสดงค่าของมลพิษบริเวณ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ค่าคุณภาพอากาศในบริเวณดังกล่าวเกินค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เรียบเรียงโดย : นางสาวสุภัค พูลจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น