ผอ.สพม.34 ติดตามโครงการ Best Practice

ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา ค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice)

วันที่ 1 มี.ค.61 เวลา 11.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหา การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) ติดตามการเสนอของบแลกเป้า และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน

ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการสอนเสริม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 และเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน สู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุดของโรงเรียน โดยมี นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะครู ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานบริหารโรงเรียน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น