ลองไปแอ่วผ่อ “กาดย้อนยุคเกาะคา”

ลองไปแอ่วผ่อ “กาดย้อนยุคเกาะคา”
นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน ” กาดย้อนยุคเกาะคา” โดยผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ซึ่งการแถลงข่าวจัดขึ้น ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง

“อบจ.ลำปางจับมือทต.เกาะคา และ ททท.สำนักงานลำปาง จัด “กาดย้อนยุคเกาะคา” บริเวณลานรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หวังเปิดตลาดใหม่สร้างจุดขายดึงนักท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการค้าและสร้างรายได้เข้าจังหวัด”

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา ได้เผยถึงการจัด “กาดย้อนยุคเกาะคา ว่า ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้มีสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมต่าง ๆ กอปรกลุ่มผู้จำหน่ายอาหารพื้นเมือง และสินค้าโอทอป ได้มีการรวมตัวและขอให้หน่วยงานราชการสนับสนุนการจัดทำตลาด เพื่อจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นและจังหวัดลำปางให้ดีขึ้น
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง และเทศบาลตำบลเกาะคา จัด “กาดย้อนยุคเกาะคา” ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาด ชุมชนย้อนยุค วิถีล้านนา โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม -30 กันยายน 2561 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ของแต่ละเดือน ณ บริเวณลานรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป อาหารพื้นเมือง นอกจากนี้มีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคาเปิดข่วงภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ อาทิ สอนการเขียนตัวเมือง การเขียนชื่อเป็นภาษาเมือง สาธิตและสอนทำตุงไส้หมู ตุงช่อ ตุงล้านนา การสานกล่องข้าว การทำโคมไฟ การแข่งขันปรุงอาหารพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ เช่น แกงแคไก่ และลาบปลา เป็นต้น

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับทั้ง 2 หน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เกาะคา รวมถึงเป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุงดูแลรักษาบริเวณลานรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และที่สำคัญคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการประชุมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวไทยทั้งในระดับรัฐบาลและจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดทำซุ้มจำหน่ายสินค้าและซุ้มบริเวณทางเข้างาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเข้ามาจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้สินค้าท้องถิ่น ก่อให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนและกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมให้สินค้าของจังหวัดลำปางและกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปยิ่งขึ้น ทำให้จังหวัดลำปางมีตลาดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบของกาดย้อนยุค วิถีล้านนาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง
“ กาดย้อนยุคเกาะคาถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของตลาดประชารัฐที่ท้องถิ่นจะต้องเข้ามาร่วมมือช่วยกันดูแล รับผิดชอบ หน้าที่ของ อบจ.คือการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนารายได้ ซึ่งนอกจากจะต้องหาตลาด เปิดตลาดให้มากขึ้นแล้ว การพัฒนาทักษะและความชำนาญก็เป็นเรื่องสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่อย่างเทศบาลตำบลเกาะคาซึ่งใกล้ชิดกับชุมชน มีความผูกพันแน่นเฟ้นก็ต้องมาผนึกกำลังเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ช่วยกันสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป ” นายทองดี กล่าว .

ขณะที่ นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง กล่าวว่า การเปิดตลาดย้อนยุคเกาะคา จะเป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งที่ช่วยสร้างสีสันและการต้อนรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นตลาดที่ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ให้ชุมชนหรือท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เป็นการสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น และในปีนี้ ททท.ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบไทย ๆ ให้เกิดความคึกคัก มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางที่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้นกาดย้อนยุคเกาะคาจึงนับเป็นสีสันอีกแห่งหนึ่งที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวหรือแวะ

ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้นำนำชุมชน และประชาชนที่ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

และขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงเวลาเย็น ๆ ประมาณ 17.00 น. – 21.00 น.

และขอเชิญร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศ สร้างสีสัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะ “กาดย้อนยุคเกาะคา” กาดใหม่ของชาวลำปางที่ไม่ควรพลาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น