วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่รับอุปการะเด็กด้อยโอกาส ซึ่งปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากถึง 720 คน

พระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เป็นผู้ก่อตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส โครงการนี้ ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 มาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 34 ปี ซึ่งรับเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต หย่าร้าง ติดคุก ติดยาเสพติด อยู่กับตายาย ชราภาพยากจน


ซึ่งทางวัดให้การศึกษาตั้งแต่ เตรียมอนุบาล-อนุบาล-ประถม-มัธยม-อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา กิน นอน เรียน อยู่ที่วัด โดยวัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเลี้ยงดูเด็กทั้งหมด 


ขณะนี้ทางวัดต้องการ มุ้งครอบ เพราะต้องใช้ประมาณ 700 กว่าหลัง และต้องการแผ่นวีว่า เพื่อจะใช้ทำเตียงนอน ให้กับเด็กๆ รวมไปถึงเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็น ฯลฯ
เชิญร่วมกันบริจาค ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ การบริจาคของท่าน คือโอกาสยิ่งใหญ่ และชีวิตใหม่ของเด็กๆ
สิ่งของหลายอย่างอาจไม่มีค่า หรือไม่มีประโยชน์สำหรับเรา แต่อาจจะมีค่ามากมายกับอีกหลายชีวิต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ สามารถบริจาคได้ที่ วัดดอนจั่น ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบ ถาม 053-240184

เรียบเรียงโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ : น.ส.กุสุมา ถาดวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, นาย โยธิน ซองเหล็กนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น