นายสราวุฒิ วรพงษ์ นอภ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 61 จัดโดย ทต.ปิงโค้ง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี นายสุทัศน์ บานเย็น นายก ทต.ปิงโค้ง กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มสตรีจาก 16 หมู่บ้าน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังต้องการให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ตามแนวนโยบายขับเคลื่อนโครงการเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ภายในงานจัดให้มีการเสวนา”บทบาท หน้าที่ และสิทธิสตรียุค 4.0″ การแข่งขันส้มตำลีลา รำวงย้อนยุค การประกวดซุ้มสตรีรักษ์โลก เกมส์การละเล่นต่างๆ โดยมี นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา ส. อบจ.เชียงดาว กำนัน ผญบ.น ให้การสนับการจัดงานในครั้งนี้ ณ สนง.ทต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น