นายอำเภอนักพัฒนาลงพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนแม่สรวยเป็นเมืองสุข

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2561 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย ได้นำข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการบ้านสวยเมืองสุข ซึ่งเป็นโครงการที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดให้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอืีน เป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น ณ บ้านใหม่แสงแก้ว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จากนั้นได้เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อปพ.และคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย
สุวิมล/รายงานข่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น