เชียงใหม่นิวส์จัดให้! รวมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ นิวส์ ได้ทำการรวบรวมรายชื่อร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่สามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 523 ร้านค้า 
โดยการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ในร้านธงฟ้าประชารัฐ ผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถทำได้โดยวิธีการชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมทั้งจะได้รับใบเสร็จ ซึ่งแสดงยอดที่ใช้จ่ายไป รวมถึงยอดคงเหลือในบัตรด้วย

 

1.อำเภอเมือง

 

2.อำเภอจอมทอง

 

3.อำเภอแม่แจ่ม

 

4.อำเภอเชียงดาว

 

5.อำเภอดอยสะเก็ด

 

6.อำเภอแม่แตง

 

7.อำเภอแม่ริม

 

8.อำเภอสะเมิง

 

9.อำเภอฝาง

 

10.อำเภอแม่อาย

 

11.อำเภอพร้าว

 

12.อำเภอสันป่าตอง

 

13.อำเภอสันกำแพง

 

14.อำเภอสันทราย

 

15.อำเภอหางดง

 

16.อำเภอฮอด

 

17.อำเภอดอยเต่า

 

18.อำเภออมก๋อย

 

19.อำเภอสารภี

 

20.อำเภอเวียงแหง

 

21.อำเภอไชยปราการ

 

22.อำเภอแม่วาง

 

23.อำเภอแม่ออน

 

24.อำเภอดอยหล่อ

 

25.อำเภอกัลยาณิวัฒนา

 

เรียบเรียงโดย : สุภัค พูลจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น